English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin vắn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của lãnh đạo Tỉnh  
 
 
 

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau rà soát, báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2017.

 
 

Đến cuối năm 2015, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển đã thực hiện đạt 12 tiêu chí trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, so với Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 lại “rớt chuẩn” 3 tiêu chí. Do đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Viên An Đông đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới do “rớt chuẩn”.

 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời tiết
 
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các cơ quan hành chính cấp Tỉnh
Trường và các đơn vị sự nghiệp
UBND các huyện, Thành phố
Các Cơ quan khác