English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của lãnh đạo Tỉnh  
 
 
 

Ngày 16/9/2014, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Công Bửu; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Tươi đồng chủ trì hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Tham dự hội nghị, có Trung tướng Trần Phi Hổ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

 
 

Là một trong những huyện nghèo của tỉnh Cà Mau, thế nhưng trong những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài ở Thới Bình không ngừng phát triển, tạo nên một phong trào rộng khắp trong nhân dân. Hàng năm, Hội khuyến học các cấp trên địa bàn huyện Thới Bình đã vận động đóng góp hàng tỉ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ, chắp cánh ước mơ cho những học sinh nghèo hiếu học.

 
 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời tiết
 
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các cơ quan hành chính cấp Tỉnh
Trường và các đơn vị sự nghiệp
UBND các huyện, Thành phố
Các Cơ quan khác