English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin vắn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của lãnh đạo tỉnh  
 
 
 

Theo kế hoạch, từ ngày 11 đến 13/12/2018, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ diễn ra tại Hà Nội, với sự tham gia của 999 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn mười triệu hội viên, nông dân trên cả nước. Trước khi lên đường đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Hoàng Nhỏ đã trả lời phỏng vấn  phóng viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh về những kết quả hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Cà Mau trong năm 2018 và những giải pháp phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới.  

 
 

Trong 4 ngày (từ ngày 5 đến ngày 8/12/2018), Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức tổng kết hội thi giáo viên Tổng phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp tỉnh, năm học 2018 - 2019.

 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các cơ quan hành chính cấp Tỉnh
Trường và các đơn vị sự nghiệp
UBND các huyện, Thành phố
Các Cơ quan khác