English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin vắn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của lãnh đạo Tỉnh  
 
 
 

UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

 
 

Chiều ngày 27/10/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn sử chủ trì cuộc họp hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Cà Mau để bàn kế hoạch thẩm định tại 7 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. 

 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời tiết
 
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các cơ quan hành chính cấp Tỉnh
Trường và các đơn vị sự nghiệp
UBND các huyện, Thành phố
Các Cơ quan khác