English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của lãnh đạo Tỉnh  
 
 
 

Sáng ngày 20/10/2014, Đoàn công tác Trung ương về chính sách nhà ở và thị trưởng bất động sản do Vụ trưởng – Trưởng Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trưởng bất động sản Phan Trung Tuyến làm trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Cà Mau. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Cà Mau Dương Tiến Dũng cùng các thành viên Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

 
 

Những năm qua, Hội liên hiệp phụ nữ các cấp trong huyện U Minh xây dựng được nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, giúp hội viên thoát nghèo bền vững và từng bước vươn lên làm giàu.

 
 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời tiết
 
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các cơ quan hành chính cấp Tỉnh
Trường và các đơn vị sự nghiệp
UBND các huyện, Thành phố
Các Cơ quan khác