English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của lãnh đạo Tỉnh  
 
 
 

Chiều ngày 23/4/2014, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Công Bửu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Tươi; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trịnh MinhThành đồng chủ trì hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBMTTQVN tỉnh với HĐND, UBND tỉnh Cà Mau năm 2013 và triển khai công tác phối hợp năm 2014.

 
 

Ngày 23/4/2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác giảm nghèo bền vững năm 2013 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2014. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải tham dự hội nghị.

 
 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời tiết
 
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các cơ quan hành chính cấp Tỉnh
Trường và các đơn vị sự nghiệp
UBND các huyện, Thành phố
Các Cơ quan khác