English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin vắn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của lãnh đạo Tỉnh  
 
 
 

Sáng ngày 25/11/2015, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2015 cho hơn 200 cán bộ làm công tác tổ chức, xây dựng Đảng cấp huyện và cơ sở.

 
 

Chiều ngày 24/11/2015, Đoàn công tác tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân làm Trưởng đoàn đến kiểm tra thực trạng cơ sở vật chất và phương thức hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao các xã Khánh An, Khánh Hòa và Khánh Lâm, huyện U Minh.

 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời tiết
 
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các cơ quan hành chính cấp Tỉnh
Trường và các đơn vị sự nghiệp
UBND các huyện, Thành phố
Các Cơ quan khác