English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của lãnh đạo Tỉnh  
 
 
 

Sáng ngày 24/10/2014, Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau tổ chức buổi họp mặt hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Ngành Quân giới tỉnh Cà Mau (1960 – 1975). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Dũng đã đến dự.

 
 

Sáng ngày 23/10/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Cà Mau chủ trì buổi tọa đàm “Phát huy vai trò của phụ nữ Cà Mau trong tình hình hiện nay”.

 
 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời tiết
 
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các cơ quan hành chính cấp Tỉnh
Trường và các đơn vị sự nghiệp
UBND các huyện, Thành phố
Các Cơ quan khác