English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin vắn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của lãnh đạo Tỉnh  
 
 
 

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), các địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau xây dựng mới và sửa chữa 161 căn nhà tình nghĩa cho những người có công với cách mạng.

 
 

Nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án số 04/ĐA-MTTW-BTT ngày 28/12/2015, Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT ngày 08/7/2016 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Ủy ban nhân dân và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Cà Mau đã triển khai xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời tiết
 
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các cơ quan hành chính cấp Tỉnh
Trường và các đơn vị sự nghiệp
UBND các huyện, Thành phố
Các Cơ quan khác