English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin vắn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của lãnh đạo Tỉnh  
 
 
 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN đến năm 2025 theo tinh thần, nội dung kế hoạch hành động  của UBND tỉnh Cà Mau.

 
 

Sáng ngày 24/3/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức hội thao kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao (27/3/1946 - 27/3/2017).

 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời tiết
 
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các cơ quan hành chính cấp Tỉnh
Trường và các đơn vị sự nghiệp
UBND các huyện, Thành phố
Các Cơ quan khác