English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin vắn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của lãnh đạo Tỉnh  
 
 
 

Sáng ngày 09/12/2016, Bộ Chính trị hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng đã đến dự.

 
 

Chiều ngày 09/12/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo kết quả thẩm định mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2016 đối với các xã: Trần Hợi, Khánh Lộc, Khánh Bình (huyện Trần Văn Thời) và xã Phú Mỹ (huyện Phú Tân).

 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời tiết
 
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các cơ quan hành chính cấp Tỉnh
Trường và các đơn vị sự nghiệp
UBND các huyện, Thành phố
Các Cơ quan khác