English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của lãnh đạo Tỉnh  
 
 
 

Chiều ngày 28/8/2015, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau phối hợp các Văn phòng: Tỉnh ủy – HĐND - UBMTTQVN tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan Hành chính Nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2015). Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy – HĐND - UBND tỉnh - UBMTTQVN tỉnh; Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tham dự họp mặt.

 
 

Sáng ngày 28/8/2015, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau khai mạc hội thao kỷ niệm 70 năm truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2015). Tham dự lễ khai mạc, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân.

 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời tiết
 
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các cơ quan hành chính cấp Tỉnh
Trường và các đơn vị sự nghiệp
UBND các huyện, Thành phố
Các Cơ quan khác