English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin vắn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của lãnh đạo tỉnh  
 
 
 

Sáng ngày 23/7/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì hội nghị trực tuyến với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng tham dự hội nghị.

 
 

Sáng ngày 23/7/2019, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức hội thảo thực trạng, giải pháp triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học vào sản xuất và đời sống tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 – 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi đã đến dự.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các cơ quan hành chính cấp Tỉnh
Trường và các đơn vị sự nghiệp
UBND các huyện, Thành phố
Các Cơ quan khác