English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin vắn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của lãnh đạo Tỉnh  
 
 
 

Trong phiên làm việc chiều ngày 29/6/2016, kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa IX đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân.

 
 

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, trong những ngày diễn ra kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2016, số lượng người tập trung về thành phố Cà Mau khoảng 15.000 người, trong đó, có gần 7.800 thí sinh, 1.000 giáo viên làm công tác coi thi, số còn lại là người thân thí sinh cùng đi.

 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời tiết
 
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các cơ quan hành chính cấp Tỉnh
Trường và các đơn vị sự nghiệp
UBND các huyện, Thành phố
Các Cơ quan khác