English
 
 
 
 
Tổng quan
Tổ chức bộ máy
Chuyên đề
Khen thưởng - Xử phạt
 
 
 
 
 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
  • Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện và thành phố Cà Mau đề xuất khen thưởng 5 năm triển khai ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) theo nội dung công văn số 3087, ngày 20/8/2018 của Bộ Tư pháp.