English
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên hệ
 
Vui lòng điền đầy đủ thông tin liên hệ dưới đây!
   
 
Danh sách Liên hệ
STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Di động Email
1 Trần Văn Trung Trưởng Ban Biên tập (0290) 3831.344 0908.369.078 trantrung165@yahoo.com
2 Huỳnh Văn Thái Phó Trưởng Ban Biên tập (0290) 3551.228 0915.676.012 huynhvanthai@gmail.com
3 Đinh Bạch Đằng Phó Trưởng Ban Biên tập (0290) 3552.888 0941.672.672 dinhdangcm@gmail.com
4 Võ Ngọc Thu Biên tập viên chuyên trách (0290) 3551.666 0939.363.467 thu0939363467@gmail.com
5 Huỳnh Thanh Hoàng Biên tập viên kiêm nhiệm (0290) 3567.890 0919.023.828 huynhthanhhoang@gmail.com
6 Lê Thị Tuyết Phượng Biên tập viên chuyên trách (0290) 3667.888 0949.048.048 phuongtl282@gmail.com
7 Đỗ Hải Đăng Biên tập viên kiêm nhiệm (0290) 3667.888 0919.717.622 dohaidang@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin vắn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời tiết
 
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h