English
 
 
 
 
 
 
 
 
Chính sách - Pháp luật
 
 • “Luật gia tương lai” là chủ đề của cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2017, do Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức. Hưởng ứng cuộc thi này, toàn tỉnh có hơn 7.700 thí sinh của 32 trường THPT trong toàn tỉnh tham gia.

 • Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định công bố 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công thương áp dụng chung tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1714 ngày 03/11/2015.

 • Theo Quyết định 2715 của Bộ Tài Chính, từ tháng 5/2018, Cà Mau phải thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản.

 • Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh triển khai thực hiện tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp theo nội dung Công văn số 53 ngày 05/01/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 • Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định phê duyệt chương trình công tác tư pháp tỉnh Cà Mau năm 2018.

 • UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần định kỳ năm 2017.

 • Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định ban hành danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

 • Sáng ngày 12/01/2018, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tổng kết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông năm 2017.

 • Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định công bố danh mục 09 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau và 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau (ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

 • Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định công bố danh mục 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội áp dụng chung tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 • Trang đầu 12345678910... Trang cuối
 
 
 
 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin vắn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời tiết
 
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h