English
 
 
 
 
 
 
 
 
Chính sách - Pháp luật
 
 • Chiều ngày 22/6/2018, Sở Công thương tỉnh Cà Mau hội nghị triển khai Nghị định số 15, ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 40, ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Nghị định số 81, ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại cho cán bộ các đơn vị trực thuộc Sở Công thương, chủ các doanh nghiệp, đại diện Phòng Kinh tế các huyện và thành phố Cà Mau.


 • UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh.

 • Cụm công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau là một trong những công trình quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực cho quốc gia nói chung, và phát triển kinh tế tại tỉnh Cà Mau nói riêng. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho các công trình này, những năm qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ký Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, trong đó có công trình khí PM3 Cà Mau.       

 • Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định công bố danh mục 18 thủ tục hành chính mới ban hành và 15 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau.

 • Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND huyện, thành phố Cà Mau tăng cường phòng, chống thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2018.

 • Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trên địa bàn tỉnh.

 • Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh tiến hành triển khai rà soát dữ liệu thủ tục hành chính đã được công bố, công khai trên địa bàn tỉnh.

 • UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho quân chúng Nhân dân trên đia bàn tỉnh.

 • Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định thông qua phương án đơn giản hóa 21 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi truờng tỉnh Cà Mau.

 • Đó là mục một trong những chỉ tiêu được đề ra tại kế hoạch thực hiên Nghị quyết số 19 ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thưc hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 • Trang đầu 12345678910... Trang cuối
 
 
 
 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin vắn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời tiết
 
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h