English
 
 
 
 
Tổng quan
Tổ chức bộ máy
Chuyên đề
Khen thưởng - Xử phạt
 
 
 
 
 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
Thông tin - Sự kiện  
 
Tư liệu - Lịch sử  
  • Với những tài liệu chính sử còn lại đến nay, Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý để chứng minh người Việt Nam đã có chủ quyền lịch sử từ rất lâu đời trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chủ quyền này hoàn toàn phù hợp với tập quán cũng như luật pháp quốc tế về việc xác lập và khẳng định chủ quyền lãnh thổ.

 
 
Hình ảnh Biển - Đảo
Đang tải...