English
 
 
 
 
Tổng quan
Tổ chức bộ máy
Chuyên đề
Khen thưởng - Xử phạt
 
 
 
 
 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
Thông tin - Sự kiện  
  • Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và thấy được những lợi ích thiết thực mà người dân vùng nông thôn được thụ hưởng từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đông đảo nhân dân ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình đã chung sức, đồng lòng cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nổi bật nhất là việc trồng cây xanh làm “hàng rào xanh” trước nhà và trên phần đất gia đình. Qua đó, tạo cho cảnh quang môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần cùng địa phương đủ điều kiện về tiêu chí môi trường để xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

 
 
Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau
Đang tải...