English
 
 
 
 
Tổng quan
Tổ chức bộ máy
Chuyên đề
Khen thưởng - Xử phạt
 
 
 
 
 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
Thông tin - Sự kiện  
  • Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2017), xã Tân Bằng, huyện Thới Bình không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Nhất là việc thực hiện tiêu chí môi trường như phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, trồng cây xanh làm “hàng rào xanh”… vì tiêu chí này rất quan trọng và khó thực hiện nên được chính quyền và nhân dân trong xã quan tâm hiện. Trong đó, nhân dân ở ấp Kinh 9 là một điển hình.

 
 
Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau
Đang tải...