English
 
 
 
 
Tổng quan
Tổ chức bộ máy
Chuyên đề
Khen thưởng - Xử phạt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin - Sự kiện  
  • Phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, cựu chiến binh Quách Thanh Sử - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp 2, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh - đã nỗ lực, phấn đấu vươn lên và trở thành tấm gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương.

 
Giới thiệu về Bác  
 
 
Tác phẩm về Bác  
  • Sinh thời, Bác Hồ luôn dành những tình cảm, sự quan tâm cho tất thảy mọi tầng lớp, giai cấp nhân dân Việt Nam. Mỗi độ Xuân về, khi khoảnh khắc đất trời và lòng người giao hòa, nhân dân Việt Nam mọi thế hệ đều thành kính nhớ về Người. Mỗi câu chuyện về Người, dù rất mực giản dị nhưng vẫn luôn có giá trị sâu sắc.