English
 
 
 
 
 
 
 
 
Lịch sử - Văn hóa  
Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940 – 13/12/2016) (16/11/2016)

1. Tóm lược diễn biến cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai
Cuộc Khởi nghĩa Hòn khoai diễn ra trong bối cảnh của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Đây là cuộc khởi nghĩa mang tính chất bạo lực cách mạng chống giặc ngoại xâm, đã giành thắng lợi và đi vào lịch sử.


1.    Tóm lược diễn biến cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai
Cuộc Khởi nghĩa Hòn khoai diễn ra trong bối cảnh của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Đây là cuộc khởi nghĩa mang tính chất bạo lực cách mạng chống giặc ngoại xâm, đã giành thắng lợi và đi vào lịch sử.

 


Nghĩa trang 10 liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai.

 
Thực hiện lệnh khởi nghĩa của Xứ ủy Nam Kỳ, ngày 26-27/11/1940, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng tại Lung Lá Nhà Thể (nay thuộc ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) về triển khai kế hoạch khởi nghĩa ở 3 khu vực: Khu vực I là thị trấn Năm Căn, một số xã lân cận và Hòn Khoai do đồng chí Quách Văn Phẩm, Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Phan Ngọc Hiển phụ trách; khu vực II là thị trấn Cà Mau và một số xã lân cận do đồng chí Trần Văn Thời, Bí thư Tỉnh ủy phụ trách; Khu vực III là thị xã Bạc Liêu và các quận Giá Rai, Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu do đồng chí Trần Văn Phán, Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Sớm và một số đồng chí khác phụ trách. Đồng chí Phan Ngọc Hiển được phân công lãnh đạo trực tiếp toàn bộ cuộc Khởi nghĩa tại đảo Hòn Khoai.

Qua phân tích tình hình thực tế, Hội nghị đã quyết định chọn Hòn Khoai làm điểm mở đầu cho cuộc khởi nghĩa trong tỉnh. Ở đây, ta có khả năng giành thắng lợi trọn vẹn, tạo khí thế ban đầu và thu nhập thêm được một số chiến lợi phẩn để bổ sung cho lực lượng của ta. Nhưng đến ngày 12/12, Thường vụ Tỉnh ủy nhận được lệnh của Liên Tỉnh ủy Hậu Giang đình cuộc khởi nghĩa. Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo cho các khu vực ngừng khởi nghĩa, phân tán lực lượng, không bạo động. Riêng chi bộ đảo Hòn Khoai không có cách nào chuyển lệnh ngừng khởi nghĩa đến được.

Đúng theo kế hoạch, 23 giờ 15, đêm 13/12/1940, lực lượng của ta đã mai phục và diệt tên sếp đảo Ôliviê, lực lượng khởi nghĩa đã thu toàn bộ vũ khí gồm: 2 khẩu súng, nhiều đạn dược và quân trang, quân dụng, cuộc khởi nghĩa thắng lợi, giải phóng hoàn toàn trên đảo, ta đã làm chủ được trên đảo nhiều giờ. Lực lượng khởi nghĩa thu toàn bộ chiến lợi phẩm đưa về đất liền, tiếp tục phục vụ cho cuộc khởi nghĩa; khi gần đến đất liền các chiến sĩ gương cao lá cờ đỏ búa liềm và tấm bảng với dồng chữ: “Mặt trận dân tộc Thống nhất phản đến muôn năm!”. Nhân dân Rạch Gốc vui mừng hò reo chào đón đoàn quân chiến thắng.

Trong khi đó, các nơi trong tỉnh đều nhận được lệnh ngừng cuộc khởi nghĩa nên về đất liền các chiến sĩ của cuộc khởi nghĩa không liên lạc được với cấp trên, với đồng đội, nhưng lực lượng khởi nghĩa đã linh hoạt, tiếp tục thừa thắng xông lên đánh chiếm đồn Kiểm Lâm ở Thủ Tam Giang, lập thêm nhiều chiến công mới.

Thất bại hoàn toàn ở đảo Hòn Khoai, địch đã điên cuồng truy lùng các chiến sĩ của cuộc khởi nghĩa, chúng bắt bớ hàng loạt người dân vô tội mà chúng tình nghi có liên quan đến khởi nghĩa Hòn Khoai, hòng dìm cuộc khởi nghĩa của ta trong bể máu. Các đồng chí khởi nghĩa Hòn Khoai vẫn cố gắng di chuyển, nhằm bảo toàn lực lượng…Đến ngày 22/12/1940, các chiến sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai đã bị bắt ở bãi Khai Long. Trong suốt 6 tháng bị thực dân Pháp và tay sai giam cầm, tra tấn với mọi cực hình tàn bạo, nhưng với tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường của người cộng sản khao khát giành độc lập, tự do, các đồng chí vẫn giữ được khí tiết của người cách mạng. Thất bại trước sự gan dạ, dũng cảm các chiến sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai, ngày 12/7/1941, chúng đem 10 chiến sĩ tham gia Khởi nghĩa Hòn Khoai ra pháp trường. Trước cái chết, nhưng các đồng chí vẫn hiên ngang khí phách của người chiến thắng như lời đồng chí Phan Ngọc Hiển trước lúc vĩnh biệt: “ Chúng tôi là những người Cộng sản coi cái chết rất bình thường. Chúng tôi sẵn sàng chết để đấu tranh cho đồng bào được ấm no, nhất định những người kế tục chúng tôi sẽ tiêu diệt thực dân Pháp! Nhất định Việt Nam sẽ hoàn toàn độc lập!..” và các chiến sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai đồng loạt hô vang khẩu hiệu:

“Đả đảo đế quốc Pháp
Đông Dương độc lập muôn năm
Đảng cộng sản Đông Dương muôn năm”


Các đồng chí đã anh dũng hy sinh, để lại cho Đảng bộ, quân và dân Cà Mau lý tưởng sống tốt đẹp. Những tấm gương anh dũng, kiên trung, bất khuất của các chiến sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai vẫn còn vang mãi. Chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn 10 anh hùng, liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai:

1.    Quách Văn Phẩm                6.  Nguyễn Văn Đình
2.    Phan Ngọc Hiển                  7.  Lê Tồn Khuyên
3.    Nguyễn Văn Cẩn                 8.  Nguyễn Văn Đắc
4.    Nguyễn Văn Cự                   9.  Ngô Kinh Luân
5.    Đỗ Văn Biên                        10. Đỗ Văn Sến

2.Ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai

Cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai tuy là phát súng cuối cùng của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, nhưng đã giành thắng lợi. Thắng lợi vĩ đại ấy, đã để lại nhiều bài học quý báo và ý nghĩa sâu sắc cho các thế hệ hôm nay và mai sau:

- Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai là niềm tự hào lớn lao của quê hương, dân tộc; các chiến sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai mãi mãi là tấm gương sáng ngời cổ vũ tinh thần yêu nước, lòng căn thù giặc sâu sắc, tinh thần đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân trong và ngoài tỉnh.

- Thắng lợi của cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai đã để lại cho Đảng bộ, quân, dân tỉnh Cà Mau, đặc biệt là lực lượng vũ trang bài học sâu sắc về chủ động, linh hoạt luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

- Cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai thể hiện tinh thần nghiêm chỉnh chấp hành Nghị quyết của Đảng, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; thể hiện  ý chí và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần tiến công cách mạng cổ vũ phong trào cách mạng trong toàn tỉnh.

- Chiến thắng của cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai đã đánh dấu sự trưởng thành của Đảng bộ, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy biết chọn điểm khởi nghĩa và thời cơ thích hợp đảm bảo cho thắng lợi. Thắng lợi quan trong ấy, đã tạo được khí thế cách mạng hào hùng tiến tới cuộc khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8 năm 1945 và hun đúc tinh thần đấu tranh cách mạng, quyết tâm chống giặc ngoại xâm, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Từ ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai năm 1940, ngày 13/12 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau. Các chiến sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai là tấm gương tiêu biểu tiếp tục tô thắm chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một lòng vì dân, vì nước sẵn sàng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” .

3. Phát huy tinh thần cách mạng của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai trong thời kỳ mới

76 năm trôi qua, nhưng tinh thần tiến công các mạng của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai vẫn luôn bất diệt, ý chí chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vẫn luôn được Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau noi theo. Bài học về nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện Nghị quyết của Đảng luôn được vận dụng có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh nhà qua các thời kỳ cách mạng.

Tiếp nối truyền thống của cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau luôn nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chú trọng công tác huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh bảo vệ Tổ quốc; không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tính chủ động, sáng tạo nhạy bén; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau
Các tin khác  
Trang đầu 12345678910... Trang cuối
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin vắn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời tiết
 
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h