Di tích lịch sử cấp tỉnh

Căn cứ Tỉnh ủy tại Xẻo Đước

26/03/2020 03:13
Màu chữ Cỡ chữ

 

Bia kỷ niệm Khu căn cứ Tỉnh ủy tại ấp Xẻo Đước.   Ảnh: Ngọc Thu.


Khu căn cứ Tỉnh ủy tại Xẻo Đước thuộc ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân. Sau đồng khởi năm 1960, Tỉnh ủy Cà Mau đã chọn ấp Xẻo Đước (Xóm Mới), xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân làm Trung tâm căn cứ của Tỉnh ủy. Tại đây, nhiều Nghị quyết mang tầm chiến lược được soạn thảo; những chủ trương, chính sách lớn của Đảng được ban hành, phát động cao trào quần chúng nhân dân chống bình định, phá ấp chiến lược của địch… Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy Tây Nam Bộ, từ năm 1960 - 1975 các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau đã lãnh đạo phong trào cách mạng tỉnh nhà vượt qua giai đoạn ác liệt, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt, trong thời gian Tỉnh ủy đặt căn cứ, người dân nơi đây luôn đùm bọc, chở che và bảo vệ an toàn các cơ quan quan trọng của Đảng.

Ngày 11/6/2007, Khu căn cứ Tỉnh ủy tại ấp Xẻo Đước được UBND tỉnh Cà Mau công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.
 

Diễm Phương

Các tin khác

 • (27/07/2020)
 • (26/03/2020)
 • (26/03/2020)
 • (26/03/2020)
 • (26/03/2020)
 • (26/03/2020)
 • (26/03/2020)
 • (26/03/2020)
 • (26/03/2020)
 • (26/03/2020)
 • Trang đầu 1234 Trang cuối