Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Trên vùng nông thôn mới. Ảnh: Diễm Phương.

07/07/2020 08:33
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn