Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: VT.

01/07/2020 08:52
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn