Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Mô hình lò đốt rác của người dân ấp 4, xã An Xuyên. Ảnh: Diễm Phương.

07/07/2020 08:35
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn