Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Người dân trồng hoa, cây cảnh, hàng rào cây xanh ven đường để xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Diễm Phương.

18/09/2020 03:15
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn