Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Tân Lộc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Diễm Phương.

28/06/2020 06:29
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn