Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Hàng rào bông trang tô điểm cho nông thôn mới. Ảnh: Minh Đức.

29/07/2020 07:59
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn