Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Thẳng tắp hàng rào cây xanh. Ảnh: VT.

03/08/2020 11:18
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn