Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Trên vùng nông thôn mới. Ảnh: VT.

20/07/2020 02:02
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn