Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Nhiều hộ dân ở vùng nông thôn thực hiện tốt chuong trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: VT.

23/07/2020 02:47
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn