Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Tuyến dân cư kiểu mẫu ấp Tân Thành, xã Hòa Thành. Ảnh: Minh Đức.

29/07/2020 08:00
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn