Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Ảnh: VT.

20/07/2020 02:02
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn