Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Đời sống của người dân vùng nông thôn không ngừng được nâng lên. Ảnh: Minh Đức.

03/08/2020 11:06
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn