Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Người dân cắt tỉa cây cảnh, tạo vẽ đẹp cho vùng nông thôn. Ảnh: VT.

20/07/2020 02:03
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn