Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

“Tuyến đường hàng rào cây xanh” do Ủy ban MTTQVN xã An Xuyên phát động. Ảnh: Diễm Phương.

23/07/2020 02:17
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn