Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Vùng quê khởi sắc. Ảnh: VT.

07/07/2020 08:41
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn