Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Hàng rào cây xanh được cắt tỉa đẹp mắt. Ảnh: VT.

28/06/2020 06:39
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn