Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Đường quê xanh – sạch – đẹp. Ảnh: Diễm Phương.

01/07/2020 08:48
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn