Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Chị em phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: VT.

30/07/2020 02:32
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn