Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Nhiều vùng nông thôn đang đổi mới. Ảnh: Diễm Phương.

28/06/2020 06:31
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn