Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Xã An Xuyên xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Diễm Phương.

30/07/2020 02:26
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn