Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Nhiều nơi người dân xây dựng bờ kè kiên cố, trồng hàng rào cây xanh để xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Diễm Phương.

23/07/2020 02:15
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn