Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Nhà ở của người dân vùng nông thôn được xây dựng kiên cố. Ảnh: Diễm Phương.

01/07/2020 08:49
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn