Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Nhiều hộ dân trồng hàng rào cây xanh xây dựng nông thôn mới. Ảnh: VT.

13/07/2020 03:08
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn