Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Trên vùng nông thôn mới. Ảnh: VT.

28/06/2020 06:34
Màu chữ Cỡ chữ


 

Các tin khác

Tin vắn