Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Khởi sắc vùng nông thôn. Ảnh: VT.

13/07/2020 03:10
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn