Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Nhiều tuyến đường quê rợp bóng cây xanh. Ảnh: VT.

01/07/2020 08:53
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn