Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Người dân chăm sóc hoa, cây cảnh để tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Ảnh: VT.

01/07/2020 08:51
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn