Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Mô hình “Tuyến đường trồng hoa”. Ảnh: VT.

13/07/2020 03:07
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn