Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Chăm sóc hàng rào cây xanh. Ảnh: Diễm Phương.

13/07/2020 03:06
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn