Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Đường quê U Minh khởi sắc. Ảnh: Diễm Phương.

13/07/2020 03:04
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn