Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Minh Đức.

14/07/2020 03:58
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn