Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Nhiều tuyến đường xanh – sạch – đẹp. Ảnh: Diễm Phương.

20/07/2020 01:56
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn