Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Minh Đức.

03/08/2020 11:04
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn