Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Nông thôn xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình được khởi sắc. Ảnh: Diễm Phương.

13/07/2020 03:03
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn