Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Người dân cắt tỉa hàng rào cây xanh xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Minh Đức.

23/07/2020 08:09
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn