Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Người dân cắt tỉa hàng rào cây xanh xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Diễm Phương.

20/07/2020 01:56
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn