Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Chị em phụ nữ có vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: VT.

03/08/2020 11:19
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn