Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: VT.

18/09/2020 03:21
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn