Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Hàng rào cây xanh xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Diễm Phương.

28/06/2020 06:30
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn