Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Sân vườn sạch - đẹp. Ảnh: Diễm Phương.

03/08/2020 11:10
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn