Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Nhiều vùng nông thôn trong tỉnh được đổi mới. Ảnh: VT.

23/07/2020 02:49
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn